terug naar hoofd-pagina

Foto's van onlangs uitgevoerde projecten:

  1. Het maken van gekoppelde injectiepalen lang ca. 12 meter voor het funderingsherstel van de McDonalds vestiging op de hoek van Ferdinand Bolstraat en Albert Cuypstraat te Amsterdam, vrijwel trillingvrij en bij beperkte hoogte, langs de toekomstige Noord-Zuidlijn, uitgevoerd in november en december 2002. De bijzonderheid van dit funderingsherstel was de aanwezigheid van de bestaande kelder, waar het werk geheel omheen uitgevoerd moest worden. Het tijdschrift Bouwwereld schreef dit artikel (pag.1, pag.2) over dit project, dat hier geplaatst is met toestemming van Bouwwereld.

  2. Het uitvoeren van een funderingsherstel met 215 gekoppelde injectiepalen uitgevoerd als 'wortelpalen' geboord door de muren. Het gebouw is een oud klooster te Baexem, Limburg. Voor dit funderingsherstel is het niet nodig de muren te verwijderen. Op deze foto is de toestand na uitvoering maar voor reparatie van de sparingen in de muren zichtbaar. De opdracht van het C.O.A. betrof het ontwerp en de uitvoering van het funderingsherstel. Het werk is uitgevoerd in de periode mei en juni van het jaar 2002.


  3. Het maken van grondverdringende micropalen, trillingvrij in een in bedrijf zijnde installatie bij Eastman Chemicals te Europoort, uitgevoerd in augustus 2001.


  4. Nieuwbouw Slot Schagen met schroefinjectiepalen belast tot 250 ton, waarvoor gekozen is vanwege de hoge draagkracht, zodat het aantal palen beperkt kon worden tot 10. Daardoor kon beschadiging van archeologische resten uit het verleden in de bodem tot een minimum beperkt worden.
    trillingvrij


  5. Schroefinjectiepalen in de Elbakerk, Haarlem.
    trillingvrij


terug naar hoofd-pagina