hoofd-pagina        bedrijfs-informatie
  Directie:
dr.ir. V.J. de Waal, algemeen directeur
[info] []
K.J.M. van Drunen, bedrijfsdirecteur
[info] []

Adres:
Lelystraat 60
Postbus 1079
3360 BB Sliedrecht
GPS: 

  4E 46'  3"
51N 49' 49"
[route]

tel. 0184 430180
fax 0184 430189

vragen?


Voor vragen kunt u het online-formulier invullen of
een van onderstaande e-mail adressen gebruiken.

Bereikbaarheid per e-mail:

algemeen:

informatie, ontwerp, calculatie:
 

uitvoering:

Diverse gegevens:
 • Funderingstechniek.com is VCA* gecertificeerd.
 • nummer van inschrijving handelsregister: 34130928
 • datum oprichting: 20 april 2000
  Op 14 juni 2000 zijn de meeste activiteiten van Fundamentum b.v. op het gebied van injectiepalen en stalen buispalen ingebracht in de nieuwe organisatie Funderingstechniek.com.
  Funderingstechniek.com is onderdeel van de Walinco groep.
 • gegevens ketenaansprakelijkheid (t.b.v. hoofdaannemers)

Het beschikbare materieel binnen de Walinco-groep:

 • heimachines en heilieren: 22
 • boormachines: 7
 • installaties voor het drukken van palen: 9

Referenties:

Sinds 1982 zijn duizenden projecten met injectiepalen uitgevoerd. Uitgevoerde werken zijn bijvoorbeeld:

 • diverse projecten met injectiepalen en technische aspecten van injectiepalen zijn gedocumenteerd in een aantal artikelen waarvan de referenties hier vermeld zijn;
 • een groot aantal industriële projecten, veelal chemische industrie, o.a. DSM, ECT, Du Pont de Nemours, Exxon, BASF, Heineken, General Electric Plastics, Shell, ICI, Schiphol, Air Products en vele anderen;
 • machinefundaties, o.a. Hollandia, Alcoa, Lips, Breman, De Schelde en anderen;
 • verbouwingen en uitbreidingen van kantoren, ziekenhuizen (zonder geluidsoverlast) en andere gebouwen;
 • zendmasten;
 • nieuwbouw Slot Schagen;
 • geluidsschermen, viaducten etc.;
 • funderingen voor opvangen gebouwen t.b.v. bodemsaneringen, bijvoorbeeld het voormalige klooster Ter Peel te Sevenum in gebruik als penitentiaire inrichting, een geheel opgevangen en ondergraven fundering op staal met behulp van gekoppelde injectiepalen (voor documentatie van dit project zie Land + Water, juni 1992, pag. 29);
 • een groot aantal funderingsverbeteringen van monumenten en andere gebouwen, bijvoorbeeld:
 • woninguitbreidingen, verbouwingen;
 • schroefinjectiepalenwanden, bijvoorbeeld te 's-Gravenhage.

Algemene voorwaarden:
Er geldt een garantieregeling voor de funderingswerken conform de garantievoorwaarden voor funderingspalen.
Op alle werken en leveranties van zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Klik voor hoofd-pagina