terug naar vorige pagina
bedrijfsinformatie
       


In de loop der jaren is er een aantal artikelen geschreven in de diverse vakbladen over injectiepalen:
  1. Schroefinjectiepalen reeds toegepast in 275 projecten; ir. L.W.A. van den Elzen en ir. E.J. Huiden; i2-Bouwkunde en Civiele techniek; nr. 3, 1988;

  2. Injectiepalen: economisch alternatief bij renovatiewerkzaamheden; H.L. Jansen; Civiele & bouwkundige techniek; nr. 7; 1983;

  3. Rotterdamse schuifhuizen van de ondergang gered; ir. M.C. Bulthuis en ir. L.W.A. van den Elzen; I2-Bouwkunden en Civiele Techniek; nr. 7/8, 1986;

  4. Slanke injectiepalen voor monument; BouwWereld; nr. 8, 1992;

  5. Klooster met staalfundering staat na sanering op palen; ing. P.G.M. Reekers, ing. J.J.M. Staps en ing. H. Veenstra; Land + Water; nr. 6, 1992;

  6. Toepassing van injectiepalen bij renovatieprojecten te Amsterdam; ing. A. de Vries en ir. L.W.A. van den Elzen; PT/Civiele Techniek; ca. 1989;

  7. Klein heiwerk; Stedebouw en Architectuur; datum onbekend;

  8. Injectiepalen een trillingsvrij paalsysteem; T.J.H.E. Collignon en L.W.A. van den Elzen; PT/Civiele Techniek; nr. 6, 1983;

Klik voor vorige pagina, bedrijfsinformatie