offerte-informatie
  hoofd-pagina
 
  offerte-formulier
belangrijk, klik voor help
klik voor rekenmachine


 

uw gegevens:
naam:
bedrijf:
adres:
postcode en plaats:
telefoon:
fax:
e-mail: uw e-mail adres graag nog eens goed controleren na het invullen, want anders kunnen wij u niet bereiken 
gegevens m.b.t. het werk:
gewenste datum van uitvoering:
plaats (stad) van het werk: belangrijk, klik voor help 
straat en huisnummer van het werk:
type gebouw: bedrijfsgebouw
kantoor
winkel
woonhuis
anders, t.w. :
type werk: nieuwbouw
uitbreiding
restauratie/renovatie
wijziging gebouw
bodem sanering
plaats van de palen: binnen
buiten
binnen en buiten
werkhoogte: uitleg invullen getallen  meter
toegangsbreedte:  meter
toegangshoogte:  meter
afstand van de openbare weg:  meter
vloerbelasting beperkt voor heimachine? zo ja:  kg/m2
ten gevolge van een beperkte werkruimte of ten gevolge van bochten in de toegangsweg zou de lengte van de funderingsmachine een belemmering kunnen zijn. De funderings machine zal een maximale lengte (van voorkant tot achterkant) mogen hebben van: minder dan 1,8 meter
1,8 tot 2,8 meter
2,8 tot 3,5 meter
3,5 meter of meer
eventueel exacte maat: meter
zodra de funderingsmachine op de plaats van de paal aangekomen is, wordt de machine opgebouwd tot de maximaal beschikbare werkhoogte. Kan de machine daarna van paal naar paal rijden zonder ingekort te worden? ja
nee
zo nee, hoeveel keren moet de machine dan ingekort worden? maal
eventueel te overbruggen hoogteverschillen:
toegang werk: geen hoogteverschil, afrit, trap, etc. van meer dan 250mm hoogte
wel hoogteverschil, t.w.
op het werk: geen hoogteverschil, afrit, trap, etc. van meer dan 250mm hoogte
wel hoogteverschil, t.w.
gegevens van de palen:
paallengte:    op te geven de lengte vanaf werkniveau tijdens het heien!
wapening:    indien niet opgeven gaan wij uit van standaard kopwapening
diameter voet:    indien niet opgeven gaan wij uit van een paal zonder verbrede voet
type voet:    indien niet opgeven gaan wij uit van een voetplaat
uitleg invullen getallen
aanvullende gegevens indien beschikbaar: paalafmetingen
aantal diameter
in
millimeter
lengte
vanaf
werkniveau
in meter
rekenwaarde
draagkracht
in kN
diameter
voet
in mm
type voet
(voet/voetplaat)
wapening
overige leveringen en werkzaamheden: geen
wel, t.w.
Wij verzoeken u beschikbare sonderingen (met bijbehorende plattegrond) te zenden, desnoods uit de omgeving van het werk. Zonder deze sonderingen maken wij een voorbehoud in onze offerte.
De Algemene Voorwaarden voor Uitvoering van Funderingswerken zijn van toepassing.

Controleert u nog even of u alles heeft ingevuld en druk dan op 'verstuur het formulier'.

   
  offerte-informatie
  hoofd-pagina
Klik voor hoofd-pagina