Zie ook onze pagina met stagiairs gezocht!


Door scholieren, studenten en stagiaires vaak gestelde vragen met antwoorden:


 1. Kunt u nadere informatie toesturen over .......... ?

  Antwoord: De informatie die wij op papier kunnen toesturen is minder uitgebreid dan de informatie die u op onze web-site kunt vinden. Derhalve heeft het geen enkele zin om daarover iets over de post toe te sturen.


 2. Kunt u nadere informatie toezenden over .......... ? Dan gaat het vaak om informatie over prefab-betonpalen, Fundex-palen, Vibro-palen en andere soorten palen die niet behoren tot ons productie- programma.

  Antwoord: Wij zijn gespecialiseerd in palen die in elementen op elkaar opgebouwd worden. De door u genoemde soorten palen worden met een zeer grote funderingsmachine gemaakt. Wij raden u aan om te kijken op de web-site van bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. U kunt die bedrijven vinden bijvoorbeeld bij
  funderen.nl - de web-index voor funderingstechnieken.


 3. Kunt u vertellen welke paal wij nodig hebben voor .... een draagvermogen van 100 ton ..... ?

  Antwoord: Het berekenen van een paal is advieswerk dat wij alleen na opdracht kunnen uitvoeren. Maar aan de andere kant is het juist voor een student een goede oefening om dat eens zelf te doen.


 4. Hoe bereken ik het draagvermogen van een paal ..... ?

  Antwoord: Het berekenen van een paal wordt bescheven in diverse studieboeken. Deze informatie is beschikbaar bij opleidingsinstellingen. Aanvullende informatie is beschikbaar op onze pagina over grondmechanische draagkracht van onze palen. Voor nadere uitleg van berekeningen hebben wij tijd noch mankracht beschikbaar.


Andere vragen, voor zover die niet op onze web-site behandeld worden en voor zover die niet beantwoord worden in de bekende studieboeken en voor zover ze betrekking hebben op ons werk, zullen wij graag beantwoorden. In bijzondere gevallen zullen die vragen worden opgenomen in onze web-site.